AUTOBUSKI PREVOZ ZA GRČKU

"redovne autobuske linije za najpoznatija grčka letovališta"

GRČKA - AUTOBUSKI PREVOZ - REDOVNE LINIJE

Cena autobuskih karata za Grčku

Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klimatizovani, sa audio i video opremom)...

Sedišta nisu numerisana i prevoznik zadržava pravo da napravi raspored sedenja. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu dodeli prevoznik (uzimajući u obzir trudnice, porodice sa malom decom, starija lica , kao i vreme uplate). Sva deca moraju imati svoje sedište, u skladu sa važećim zakonskim normama.

O tačnom vremenu i mestu polaska se informisati u agenciji.


Destinacija Povratna karta Karta u jednom pravcu
Odrasli Deca Odrasli Deca
OLIMPSKA REGIJA - Paralija, Olympic Beach, Platamon, Nei Pori, Leptokarija € 40 € 30 € 25 € 25
POLASCI:
MAJ - 23.05.; | JUN - 02.06.; 12.06.; 22.06. | JUL - 02.07.; 12.07; 22.07 | AVGUST - 01.08.; 11.08.; 21.08.; 31.08. | SEPTEMBAR - 10.09.; 20.09
HALKIDIKI - KASANDRA - Skala Furka, Siviri, Nea Skioni, Kalitea, Lutra € 45 € 30 € 25 € 25
POLASCI:
MAJ - 23.05.; 29.05. | JUN - 08.06.; 18.06.; 28.06. | JUL - 08.07.; 18.07; 28.07 | AVGUST - 07.08.; 17.08.; 27.08.; | SEPTEMBAR - 06.09.; 16.09.; 25.09.
KRF - Krf, Dasija, Ipsos € 80 € 60 € 50 € 50
POLASCI:
MAJ - 25.05. | JUN - 04.06.; 14.06.; 24.06. | JUL - 04.07.; 14.07; 24.07 | AVGUST - 03.08.; 13.08.; 23.08.; | SEPTEMBAR - 02.09.; 12.09.; 20.09.
SVETI ĐORĐE - Nea Vrasna, Vrasna Beach, Stavros € 45 € 30 € 25 € 25
POLASCI:
MAJ - 23.05.; 29.05. | JUN - 06.06.; 16.06.; 26.06. | JUL - 06.07.; 16.07; 26.07 | AVGUST - 05.08.; 15.08.; 25.08.; | SEPTEMBAR - 04.09.; 14.09.; 21.09.
TASOS - Limenas € 60 € 45 € 40 € 40
POLASCI:
MAJ - 23.05.; 29.05. | JUN - 06.06.; 16.06.; 26.06. | JUL - 06.07.; 16.07; 26.07 | AVGUST - 05.08.; 15.08.; 25.08.; | SEPTEMBAR - 04.09.; 14.09.; 21.09.
DOPLATE I POPUSTI:
Doplata za polazak iz Novog Sada je € 20 po osobi (minimum 10 putnika)
Doplata za izabrano sedište u autobusu je € 10
Za polaske iz Niša, Leskovca i Vranja cena autobuskog prevoza se umanjuje za € 10 po osobi.

Važne napomene

U autobusu svako dete mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu)
Organizator putovanja određuje mesto polaska iz Srbije i povratka sa destinacije.
Promena mesta ulaska putnika, od strane Organizatora putovanja, na relaciji Srbija-destinacija-Srbija, moguća je najkasnije 2 dana pre datuma polaska i ne može biti razlog odustanka putnika od aranžmana.
Organizator putovanja ne garantuje i ne može uticati na raspored i broj sedišta u autobusu, izuzev ukoliko to nije predviđeno ovim cenovnikom kao mogućnost doplate. Agencija pravi raspored sedenja uzimajući u obzir starost putnika, bolest i fizičke nedostatke putnika, kao i vreme i mesto uplate
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja i pauze su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, zavise od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Zbog poštovanja satnica prevoza, predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi posete free shopu ili regulisanju povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE.
U slučaju promene cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putne takse u odnosu na dan objave Programa - cena je podložna promeni.
Iz organizacionih i tehničkih razloga Organizator putovanja i prevoznik zadržavaju pravo promene itinerera (maršute) kao i promene tranzita kroz Bugarsku umesto kroz Makedoniju, bez obaveze obaveštavanja putnika.
Tokom vožnje autobusom pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava je najstrože zabranjeno.
Klimatizacija u autobusu u letnjim mesecima pruža optimalnu temperaturu tokom vožnje i ne može biti predmet žalbe.
Nakon dolaska autobusa u letovalište, zbog ograničenog uslova manevra, uskih ulica i saobraćajnih propisa, autobus će se parkirati što je moguće bliže smeštajnom objektu.
O tačnom vremenu polaska autobusa iz letovališta za Srbiju putnike obaveštava predstavnik Organizatora putem oglasne table ili poruke, u smeštajnom objektu, najkasnije u jutarnjim časovima na dan polaska.

PRTLJAG

Putnik je dužan da vodi brigu o svim svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo. Prtljag treba da bude obeležen, sa upisanim imenom i prezimenom putnika, kako bi se lakše identifikovao. Zbog ograničenog prostora u autobusu, prtljag je ograničen na 1 komad ručnog i 1 komad u prtljažnom prostoru vozila, po odrasloj osobi. Eventualna oštećenja prtljaga putnik je u obavezi da ODMAH prijavi kod vodiča, vozača ili turističkog pratioca. Naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.
Organizator putovanja i prevoznik ne snose odgovornost za zaboravljeni prtljag/lične stvari i slično u smeštajnom objektu ili autobusu.
Organizator putovanja nije odgovoran za prenos prtljaga od automobila ili autobusa do smeštajnog objekta/studia /apartmana i nazad, bez obzira na mesto zaustavljanja ili parkinga.


PREVOZNIK

Preduzeće Omni Bus je organizator i glavni/primarni prevoznik putnika, koji preko Mayak Tours-a d.o.o. rezervišu prevoz, odnosno autobusku kartu za prevoz do/od mesta u kome su rezervisali smeštaj preko posredničke agencije Mayak Tours d.o.o. Zaustavljanje autobusa, radi usputnih odmora, predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Prevoznik određuje mesta pauza kao i njihovu dužinu. Moguća priključenja i izlasci putnika su moguća isključivo na autobuskim stajalištima ili propisno obeleženim površinama na kolovozu, namenjena za zaustavljanje autobusa radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika, utovara i istovara prtljaga. Zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama ili u zaustavnoj traci zbog ulaska i izlaska putnika. Putnik je obavezan da dva dana pre početka putovanja u agenciji proveri tačno vreme i mesto polaska autobusa. Prevoznik zadržava pravo da uz saglasnost putnika predmetni prevoz realizuje u saradnji sa drugim prevoznikom, koji ima isti, ili sličan program, uz obavezno poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa, realizujući na taj način ceo program prevoza ili samo neke elemente programa prevoza, kao što su transferi i drugo.