O FESTIVALIMA

folklorni festivali Mayak Tours


Fest info je međunarodna organizacija koja se bavi organizacijom i promocijom niza različitih festivala u nekoliko žanrova i žarišta, kao što su folklorni festivali, horske predstave, plesna takmičenja … Posvećeni smo širenju popularnosti svih vrsta festivalima i želimo da javnost bude bliže ovom fenomenu i da pokažemo prvenstveno bogatu raznolikost koju slave. Dovoljno je samo nabrojati neku vrstu festivala (festival umetnosti, festival piva, festival komedije, kulturni festival, filmski festival, folk festival, muzički festival, festival hrane, festival književnosti, religijski festival, festival nauke, pozorišni festival) , festival vina, zimski festival ..) da biste dobili uvid u veličinu i značaj ovih fantastičnih događaja.

Želimo da našim učesnicima pružimo divno i jedinstveno uskustvo. Učesnici stvaraju uspomene o najlepšim gradovima Evrope i upoznaju različite kulture. Učesnici plešu, sa najboljum i jedinstvenim nastavnicima i uče od najboljih. I naravno da se zabave.

U terminu od 08.07. – 13.07.2019. ova manifestacija je održana u Paraliji / Katerini /Piera. MAYAK TOURS BEOGRAD I LOKALNA AGENCIJA U PARALIJI OEGANIZOVALA JE SMEŠTAJ ZA UČESNIKE.

Pozivamo vas da prisustvujete V međunarodnom festivalu folklora u Paraliji , Katerini, 15. i 20. septembra 2019. godine

Učesnici su ansambli iz Rusije, Litvanije, Latvije, Poljske, Ukrajine, Grčke, Turske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Češke, Slovačke, Bugarske, Mađarske, Rumunije, Jermenije, Gruzije, Indonezije, Slovenije, Crne Gore, Austrije… hip !


Folklorni Festivali (Video)

Deo atmosfere potvrđuju video snimci u nastavku koje možete pogledati.

Dobrodošli na kontakt stranicu Međunarodne organizacije za takmičenja u folkloru i plesu – Festinfo.org . Vaš zahtev nam je važan i želimo da vas sa zadovoljstvom i blagovremeno obavestimo. Ako imate nekih pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije ili pomoć, slobodno nam se obratite putem obrasca sa vaše desne strane. Unesite svoje ime, e-mail, adresu, zemlju, telefon i otkucajte svoju poruku u prazno polje i mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku … Veseli nas što vas imamo i biće nam zadovoljstvo ili ako možemo pomoći tebi!


Fest info is an international organization that organizes and promotes a number of different festivals in several genres and venues, such as folklore festivals, choirs, dance competitions … to show primarily the rich diversity they celebrate. All you have to do is list some kind of festival (arts festival, beer festival, comedy festival, cultural festival, film festival, folk festival, music festival, food festival, literature festival, religious festival, science festival, theater festival), wine festival, winter festival ..) to get an insight into the magnitude and significance of these fantastic events.

We want to give our participants a wonderful and unique experience. Participants create memories of the most beautiful cities in Europe and learn about different cultures. Participants dance, with the best and unique teachers, and learn from the best. And of course they have fun.

In the period from 08.07. – 13.07.2019. this event took place in Paralia / Katerina / Piera. MAYAK TOURS BELGRADE AND THE LOCAL AGENCY IN PARALIA ORGANIZED ACCOMMODATION FOR PARTICIPANTS.

We invite you to attend the 5th International Folklore Festival in Paralia, Katerina, September 15-20, 2019

Participants include ensembles from Russia, Lithuania, Latvia, Poland, Ukraine, Greece, Turkey, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Hungary, Romania, Armenia, Georgia, Indonesia, Slovenia, Montenegro, Austria… hip !


Folklor Fests (Video)

Part of the atmosphere is confirmed by videos below.

Welcome to the Contact page of the International organization for Folklore and Dance Competitions – Festinfo.org . Your request is important to us and we wish to have you satisfied and promptly informed. If you have some questions or need additional informations or assistance, please feel free to contact us via the form on your right side. Fill in your Name, E-mail, Address, Country, Phone and type your Message in the blank field and we will answer you as soon as possible… We are very happy to have you and it will be or pleasure if we could help you!


Studiji i apartmani | Paralija, Olimpska regija