Trajanje: U PRIPREMI
Lokacija: Egina, Grčka
Cena: 225 €
Rezerviši
 • EGINA – MANASTIR SVETOG NEKTARIJA
  BLAGOVESTI – LAZAREVA SUBOTA – CVETI
  5 dana / 2 noćenja / autobusom
  CENA ARANŽMANA: 225 €

  PROGRAM PUTOVANJA:

  1.dan  BEOGRAD – GRČKA
  Polazak iz Beograda u 16:00h , noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju sa usputnim pauzama radi graničnih formalnosti i odmora.

  2.dan  KALAMBAKA (METEORI) – PIREJ – EGINA  (BLAGOVESTI)
  Dolazak u Grčku u jutarnjim časovima. Nastavak putovanja do živopisnog gradića u podnožju Meteora, Kalambake.  Poseta radionici za ručnu izradu ikona. Slobodno vreme za odmor i osveženje sa pogledom na svete stene Meteora u divnom malom gradiću Kalambaka ili fakultativna poseta (u trajanju od satipo)  manastirima  Meteora – najvrednije grupe manastira u Grčkoj, nakon Svete Gore. Manastiri su poznati po svom nesvakidašnjem položaju na strmim, nepristupačnim stenama i nalaze se na listi svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Poseta čuvenom srednjovekovnom kompleksu manastira koji su svoj procvat doživeli u vreme srpske prevlasti na ovim prostorima, sa ulaskom u jedan od manastira. Pauza za ručak kod Kalambake. Nastavak putovanja ka Lamiji i luci Pirej, isplovljavanje za Eginu. Dolazak na Eginu. Smeštaj grupe  u Ag.Marini u hotelu u 1/2 i 1/3 sobama sa kupatilom. Noćenje.

  3.dan   EGINA (LAZAREVA SUBOTA – VRBICA)
  Rani jutarnji odlazak u manastir Svetog Nektarija Eginskog. Liturgija i pričest u manastirskoj crkvi posvećenoj Svetoj Trojici gde su mošti Svetog Nektarija, nakon toga obilazak manastirskog kompleksa. U toku je gradnja velelepnog hrama Svetog Nektarija gde se služi samo o velikim praznicima pa ćemo u novom hramu prisustvovati čitanju molitvi za zdravlje i akatistu svetitelju.
  Povratak u hotel na kasni doručak (zbog pričesti većine pre odlaska na liturgiju doručak neće biti služen).  Molimo Vas da ukoliko se pričešćujete u manastiru po mogućstvu ispovest obavite kod vašeg sveštenika pre puta (zbog velike gužve).
  Nakon okrepljenja mogućnost obilaska manastira Sv Ekaterine koji se nalazi u blizini manastira Sv Nektarija  gde ćemo po  prisustvovati  večernjoj liturgiji. Povratak u hotel – Ag. Marina, divno mestašce u saronskom zalivu, slobodno vreme. Noćenje.

  4.dan   EGINA (ULAZAK GOSPODA ISUSA HRISTA U JERUSALIM – CVETI) –  PIREJ- LAVRIO – BEOGRAD
  Rani jutarnji odlazak u manastir Svetog Nektarija Eginskog. Liturgija i pričest u manastirskoj crkvi posvećenoj Svetoj Trojici gde su mošti Svetog Nektarija.
  Povratak u hotel na kasni doručak (zbog pričesti većine pre odlaska na liturgiju doručak neće biti služen).  Molimo Vas da ukoliko se pričešćujete u manastiru po mogućstvu ispovest obavite kod vašeg sveštenika pre puta ( zbog velike gužve).
  Napuštanje hotela i odlazak u luku. Kratko slobodno vreme u glavnom gradu ostrva poznatom po pistaćima, mogućnost kupovine raznih proizvoda od pistaća i ostalih suvenira. Isplovljavanje ka luci Pirej. Nastavak puta kroz poluostrvo Atika, duž Apolonove obale, do Lavrija (Kamarize), crkve gde je starca Nektarija Vitalisa čudesno iscelio Sveti Nektarije od raka pluća i koji se pominje u akatistu ovom divnom svetitelju. Nastavak puta kroz Grčku  i Makedoniju ka Srbiji, sa usputnim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti.

  5.dan    BEOGRAD
  Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. Vreme dolaska zavisi od uslova puta i zadržavanja na graničnim prelazima.

  ARANŽMAN OBUHVATA:  
  – Prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji / (mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju),
  – Smeštaj u hotelu 3* ili 4* u 1/2 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom ( 1/2+1 sobe ISKLJUČIVO NA UPIT),
  – Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja,
  – Troškove ogranizacije putovanja.

  ARANŽMAN NE OBUHVATA:      
  – Međunarodno putno zdravstveno osiguranje  – PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO RADI VAŠE SIGURNOSTI,
  – Boravišna taksa – 2 € po osobi po noći,
  – Individualne troškove,
  – Fakultativne izlete,
  – Doplata za jednokrevetnu sobu – 70% (na upit).

  FAKULTATIVNI IZLETI:
  – Meteori – 20 €.

  NAPOMENE U VEZI FAKLUTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica i organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
  – Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3  jednake mesečne rate, čekovima gradjana, realizacija  svakog 10. ili 20. u mesecu.
  – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina.
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Mayak Tours.

  NAPOMENE O SMEŠTAJU:
  Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela do popune kapaciteta, ili sličnom. Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

 • NAPOMENE:
  – Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
  – Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
  – Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
  – Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
  – Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane još slobodnih mesta.
  – Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
  – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
  – Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
  – Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
  – Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.
  – Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.
  – Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
  – Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
  – Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
  – Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 50. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  Organizator putovanja Turistička agencija „Mayak tours doo“, Licenca OTP 37/2022
  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
  Program broj 1 od 01.02.2023.

Call Now ButtonKlikni da pozoveš