Trajanje: 6 dana / 3 noćenja, 13-18.11.2019
Lokacija: Atina, Meteori, Korint, Epidaurus, Mikena, Tempi, Solun
Cena: od 129€
Rezerviši
 • Atina 2019

  METEORI –ATINA – KORINT – EPIDAURUS –MIKENA– TEMPΙ -SOLUN
  13.11-18.11.2019.Cena aranžmana 149 EUR
  Promo cena 129EUR

  6 dana /3 noći /autobusom

  Atina 2019

  PROGRAM PUTOVANJA:
  1. DAN BEOGRAD
  Polazak iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš u u 17:00 h . Noćna vožnja  sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Putovanje kroz centralnu i južnu Srbiju i Makedoniju.

  2. DAN KALAMBAKA –METEORI – ATINA
  Dolazak u prepodnevnim satima u gradić Kalambaka, koji se nalazi u podnožju Meteora. Fakultativni odlazak na obilazak Meteora. Panoramska vožnja pored manastira koji se opisuju kao” osmo čudo sveta “sa posetom najvećem i najlepšem manastiru Veliki Meteori-Preobraženje. Pauza za ručak u expres restoranu u podnožju Meteora i nastavak puta ka Atini. Dolazak u prestonicu Grčke u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.

  3. DAN ATINA
  Doručak. Nakon doručka zajednički odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: Trg Omonija, ulica Panepistimio sa prelepim neo-klasičnim zgradama Nacionalne Biblioteke, Akademije nauka, Univerziteta i starog Parlamenta (sada Nacionalni Istorijski Muzej).  Najveći atinski trg Sintagma sa čuvenom zgradom Novog Parlamenta ispred koje se nalazi grob neznanom junaku, kog čuvaju evzoni. Nastavak panoramske vožnje pokraj starog Olimpijskog stadiona,  Zevsovog hrama i Trajanovog slavoluka. Fakultativni odlazak do Akropolja i organizovani obilaz ak remek dela zlatnog doba Atine: Hadrijanov odeon, monumentalna vrata Propileji (437.- 432.god.p.n.e.),  Partenon – hram boginje Atine,  Erehteon. Slobodno vreme za individualnu šetnju. Povratak u hotel. Noćenje.

  4. DAN ATINA  – PELOPONEZ, KORINT, EPIDAURUS, MIKENA – ATINA
  Doručak. Nakon doručka fakultativni odlazak na celodnevni obilazak najvećih atrakcija i lokaliteta poluostrva Peloponeza. Vožnja do Korintskog kanala – odakle se pruža najlepši pogled na kanal koji spaja Egejsko sa Jonskim morem. Nastavak putovanja do Epidaurusa mesto rodjenja Apolonovog sina Asklepija- boga medicine. Obilazak muzeja, i najočuvanijeg na svetu antičkog pozorišta iz 4.v.p.n.e.- legendarnog po svojoj izuzetnoj akustičnosti. Nastavak putovanja. Dolazak u  MIKENU i obilazak ovog prelepog antickog grada. Povratak u Atinu u kasnim popodnevnim satima. Slobodno veče. Noćenje.

  5.DAN ATINA – TEMPI – SOLUN
  Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Solun sa usputnim pauzama.Dolazak u klisuru Tempi – kraća poseta Apolonovom izvoru, crkvi i izvoru Svete Paraskeve. Dolazak u Solun u popodnevnim časovima. Panoramski obilazak grada: Promenada, Bela kula, Sajam, spomenik Aleksandru Velikom, Aristotelov trg, glavne ulice… Poseta Zejtinliku– spomen groblju srpskih vojnika stradalih na Solunskom frontu uz obilazak spomen kosturnice. Kraća poseta crkvi Sv. Dimitrija i slobodno vreme u centru grada. Organizovani odlazak do Mediterranean Cosmos šoping mola, jednog od najvećih na Balkanu .Slobodno vreme za šoping.  U kasnim večernjim satima polazak za Srbiju.
  6.DAN POVRATAK
  Noćna vožnja kroz Makedoniju i Srbiju. Dolazak u Beograd na turistički terminal ranim prepodnevnim časovima.

  <

  Atina 2019

  METEORI –ATINA – KORINT – EPIDAURUS –MIKENA– TEMPΙ -SOLUN
  13.11-18.11.2019.Cena aranžmana 149 EUR
  Promo cena 129EUR

  6 dana /3 noći /autobusom

  * Specijalna cena se odnosi na prvih 25 prijavljenih putnika po terminu. Za sve ostale koji se prijavljuju nakog toga, primenjuje se redovna cena iz tabele.
  Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

  NAČIN PLACANJA
  – Gotovinsko placanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10-15 dana pre početka putovanja.
  – Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
  – Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina)
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA Mayak Tours

  ARANŽMAN ATINA 2019 OBUHVATA:
  – Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
  – Smeštaj na bazi tri noćenja u Atini sa doručkom ( doručak švedski sto) u hotelu 3* ili u nekom od hotela iste kategorizacije
  – Usluge vodiča i pratioca grupe,
  – Troškove organizacije putovanja

  ARANŽMAN ATINA 2019 NOĆENJA NE OBUHVATA:

  – Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
  – individualne troškove putnika
  – Od 01.01.2018 je obavezna boravisna taksa koja se naplacuje na recepciji hotela po dolasku: hoteli 5*- 4 e po sobi po nocenju, hoteli 4*- 3e po sobi po nocenju, hoteli 3* I nize kategorije 1.e- 2 e po sobi po nocenju.
  – Individualne troškove putnika,
  – Doplata za jednokrevetnu sobu – 65eur
  – Doplata za dodatno sediste u autobusu – 50 eura
  – Fakultativne izlete:
  -obilazak Akropolja sa ulaznicom i muzeja 30 eur po osobi
  – Celodnevno fakultativno obilazak Korintskog kanala, Epidaurusa i Mikene sa ulaznicama u Mikenu i Epidaurus 45 eur po osobi
  – Obilazak Meteora sa ulazom u Manastir Preobraženje 15 eur
  Paket fakultativnih izleta (za uplate prilikom rezervacije) za sve izlete je 80 eur

  Atina Atina je glavni grad Grčke.Moderna Atina je veliki kosmopolitski grad, dok je starogrčka Atina bila moćna država i poznati obrazovni i filozovski centar.Grad je dobio ime po boginji zaštitnici –Atini.Često se naziva kolevkom zapadne civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tokom IVi V veka pre nove ere.Iz tog razdoblja u Atini je ostalo mnogo antičkih zgrada i umetničkih dela. Najpoznatiji je svakako Akropolj, koji je priznat kao jedan od najboljih primera klasične grčke umetnosti i arhitekture.

 • NAPOMENE O SMEŠTAJU:

  Zvanična potvrda hotela u kom  će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

  NAPOMENE:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene.
  Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

  NAPOMENE:
  -Svaka promena programa Atina 2019 putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta
  -Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  -Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Turske.
  -u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
  -Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
  -Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
  -Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
  -Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  -Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
  -Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
  -ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POCETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANZMAN
  -Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.
  -Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
  -Uz program  putovanja Atina 2019 i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNIPROMET DOO – TA „OMNITURS“ Beograd i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. TA OMNITURS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2019. od 25.01.2019. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 08.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ – Novi Sad.
  Cenovnik broj 1 od 20.07.2019

Call Now ButtonKlikni da pozoveš