Putnici koji ulaze u Republiku Tursku moraju najkasnije 72 sata ranije popuniti aplikaciju. Uputstvo se sastoji od primera i tabele sa podacima hotela. Nakon popunjavanja aplikacije preuzmite dokument sa QR kodom koji odštampan pokazujete prilikom ulaska u Republiku Tursku.

NAZIV HOTELA ADRESA I TELEFON
   
   
   
   
   
   
   
   
   

REGISTRUJTE ULAZAK U TURSKU

Kada popunite obrazac dobićete svoj QR kod (vrsta bar-koda) na E-mailu, odštampanu potvrdu pokazujete prilikom prelaska granice.
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE APLIKACIJE!

Napomena: obrazac ne prihvata slova š,ć, već koristite slova s,c..

Poštovani putnici,

Dostavljamo Vam informacije o režimu ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Tursku, kao i odgovore na najčešća pitanja i nedoumice:

– Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Turske bez obaveze karantina ili testiranja pod uslovom da poseduju potvrdu o vakcinaciji, izdatu od strane nadležnog organa R. Srbije. Lica do 18 godina starosti, mogu da uđu u Tursku u pratnji odraslog člana porodice koji poseduje potvrdu o vakcinaciji. Lica koja su preležala COVID-19, mogu da uđu u Tursku sa potvrdom o imunitetu izdatom od strane nadležnog organa Srbije.

– Za državljane Srbije koji nisu vakcinisani neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Test je potreban za sva lica starija od šest godina.

U slučaju da lice ulazi u Tursku drumskim prevozom i ne poseduje negativan PCR test, obavezan je karantin na adresi koja se prijavi kao mesto boravka. Ukoliko se ne poseduje adresa boravka, mesto karantina će utvrditi nadležna zdravstvena uprava. Sedmog dana karantina se lice testira i ukoliko rezultat bude negativan, karantin se prekida.

– U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.

U skladu sa najčešćim pitanjima koja nam pristižu od putnika, dodajemo i razjašnjenja:

– Deca mogu da putuju u Tursku bez PCR testa isključivo u pratnji svojih roditelja koji su revakcinisani, ne i drugih članova porodice (punoletna braća i sestre, bake ili deke).

– Prihvataju se sve vakcine za koje je Agencija za lekove i medicinska sredstva R. Srbije potvrdila bezbednost, efikasnost i kvalitet i izdala dozvolu za upotrebu leka.

– Ukoliko je osoba vakcinisana jednom dozom AstraZeneca vakcine i putem e-Uprava portala dobije traženi sertifikat, sa njim se može putovati u Tursku. Nije neophodno da budu dve doze kada je AstraZeneca u pitanju.

– Sertifikat o imunitetu koji se spominje u tekstu Republika Srbija još uvek ne izdaje, kao ni Republika Turska, tako da je nemoguće putovati sa njime dok ne bude izrađen.

Dodatne korisne informacije za putovanje u Tursku:

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Za ulazak u R. Tursku i boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci, računajući od dana prvog ulaska, državljanima R. Srbije nije potrebna viza. Državljani R. Srbije koji žele da borave u R. Turskoj duže od 90 dana, zahtev za vizu mogu podneti preko veb sajta: www.visa.gov.tr.

Strani državljani koji ulaze u R. Tursku potrebno je da poseduju pasoš čiji je rok važenja najmanje 60 dana duži od dana isteka vize ili dozvole boravka, odnosno dozvoljenog boravka bez vize (bezvizni boravak za naše građane je 90 dana u periodu od 6 meseci), što znači da rok važenja putne isprave mora biti najmanje 150 dana, tj. 5 meseci od dana ulaska u Tursku.

 

Call Now ButtonKlikni da pozoveš