Trajanje: 01. maj - izlet
Lokacija: Etno selo Sunčana reka - Manastir Tronoša - Tršić - Banja Koviljača
Cena: 2.690 rsd
Rezerviši
 • ETNO SELO „SUNČANA REKA“
  MANASTIR TRONOŠA – TRŠIĆ – BANJA KOVILJAČA

  Termin: 01.05.2022. 

  Cena aranžmana: 2.690 rsd
  POSLEDNJA MESTA PO PROMO CENI: 2.190 rsd

  PROGRAM PUTOVANJA:
  Polazak iz Beograda u 7:00h sa Novog Beograda, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa broj 60, skejt park) (dan pre putovanja organizator šalje SMS obaveštenje putnicima sa svim detaljima polaska). Vožnja do manastira Tronoša. Obilazak manastira, posvećenom Vavedenju Presvete Bogorodice. Manastir u kome je Vuk Karadžić učio prva slova u kome postoji muzejska zbirka predmeta za nastavu iz Vukovog doba. Nastavak putovanja do Tršića, rodnog je mesto Vuka Stefanovića Karadžića. Tršić predstavlja jedinstveni turistički kompleks i spoj prelepe prirode i tradicije. Nakon posete Tršiću dolazak u etno selo Sunčana reka, na obali Drine. Etno selo se prostire na obali reke Drine, ispod planine Gučevo. Predstavlja jedinstvenu oazu za odmor, opuštanje, sport i rekreaciju. U sklopu etno sela Sunčana reka nalaze se etno kuće, mini farma, konjički klub, etno restoran, crkva, plaža. Slobodno vreme za ručak, šetnju i individualne aktivnosti. Polazak u Banju Koviljaču, kraće slobodno vreme za obilazak jedne od najlepših i najlekovitijih banja u regionu sa tradicijom dugom 150 godina. Jedinstveni simbol Banje Koviljače je čuveni banjski park koji je stvaran po ugledu na zapadnoevropske parkove i koji se prostire na površini od 40 hektara. Polazak za Beograd u kasnijim popodnevnim časovima. Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima. Kraj programa.

  CENA ARANZMANA UKLJUČUJE:
  – prevoz autobusom turističke klase prema program,
  – usluge pratioca tokom putovanja,
  – organizaciju i vođenje puta.

  CENA ARANZMANA NE UKLJUČUJE:
  – individualne troškove,
  – ulaznicu za spomen kuću Vuka Karadžića – 150 rsd.

  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
  – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Mayak Tours.  

   

 • NAPOMENE:
  • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
  • Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
  • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
  • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
  • Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
  • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
  • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
  • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
  • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.
  • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
  • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
  • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
  • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
  • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

  Aranžman je radjen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnoj broja prijavljenih organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre polaska.        Agencija zadržava pravo da realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom
  Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
  gencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
  Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
  Organizator putovanja Turistička agencija „Mayak tours doo“, Licenca OTP 37/2022
  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

  Program br.1 Sunčana reka i Banja Kviljača  izlet od 18.03.2022.

Call Now ButtonKlikni da pozoveš