Trajanje:
Lokacija: Ohrid, Makedonija
Cena: 99 €
Rezerviši
 • VIKEND NA OHRIDU
  VEVČANSKI IZVORI – SVETI NAUM – VEČERA UZ ŽIVU MUZIKU KRSTARENJE – MANASTIR SV.JOVAN BIGORSKI
  4 dana / 2 noćenja /  autobusom
  21. – 24. mart 2024.
  CENA PO OSOBI: 129 €
  PROMO CENA: 99
  € za rezervacije do 10.03.

  PROGRAM PUTOVANJA:

  1. dan, četvrtak 21.03.2024.            BEOGRAD – OHRID
   Polazak iz Beograda u 23:00h, sa Novog Beograda, Skejt park, pored Brankovog mosta (preko puta TC Ušće, bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60). Organizator šalje SMS obaveštenje svim putnicima sa detaljima polaska. Noćna vožnja kroz Srbiju i Severnu Makedoniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.
  2. dan, petak 22.03.2024.                RAZGLEDANJE GRADA KRSTARENJE JEZEROM (fakultativno)
   U jutarnjim časovima dolazak u Ohrid. Razgledanje grada sa lokalnim vodičem, obilazak starog istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima (crkva Svete Sofije, crkva Svetog Pantelejmona, Samuilova tvrđava…). Smeštaj u apartmane. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme fakultativno krstarenje jezerom u trajanju od sat vremena. Noćenje.
  3. dan, subota 23.03.2024.               SVETI NAUM (fakultativno) – VEVČANSKI IZVORI (fakultativno)
   Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno odlazak na izlet do Svetog Nauma, mesta nesvakidašnje lepote, gde se nalazi i jedan od najlepših i najbolje očuvanih manastira – manastir Sveti Naum Ohridski, na 30km od Ohrida, smešten je u zelenilu, na mestu gde se Crni Drim uliva u jezero. Obilazak Svetog Nauma i manastirskog kompleksa u pratnji vodiča. Slobodno vreme za razgled. U dogovoreno vreme polazak za Vevčane, malo autentično selo sa drevnom arhitekturom i čuvenim izvorima, najlepšoj prirodnoj znamenitosti ovog mesta i cele Makedonije. Pauza za šetnju i razgled, ručak, kafu… Povratak u Ohrid. Slobodno popodne. Fakultativno večera u restoranu uz živu muziku. Noćenje.
  4. dan, nedelja 24.03.2024.                SVETI JOVAN BIGORSKI – BEOGRAD   
   Doručak.
   Pakovanje stvari u autobus. Polazak u Manastir Sveti Jovan Bigorski. Nakon posete manastira nastavak putovanja za Beograd. Dolazak u kasnim večernjim časovima. Kraj programa.


  NAČIN PLAĆANJA:
  – Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,
  – Odloženo plaćanje na rate:
  *40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 6 jednakih mesečnih rata, čekovima gradjana, realizacija  svakog 10. ili 20. u mesecu,
  * karticom banke Intesa na 6 mesečnih rata,
  – Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Mayak Tours.

  ARANŽMAN OBUHVATA:
  – Prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji / (mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju),
  – Smeštaj u Apartmanima Joce 4* na bazi 2 noćenja sa doručkom u sobama za dve, tri ili četiri osobe.
  – Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja,
  – Usluge lokalnog vodiča,
  – Troškove ogranizacije putovanja.

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  – Individualne troškove;
  – Fakultativne izlete;
  – Putno zdravstveno osiguranje.

  POPUSTI I DOPLATE:
  Popust za decu do 10. godina – 10 €
  – Doplata za 1/1 sobu – 45 €.

  CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:
  – Poseta Sv. Naum sa ulaznicom i Vevčanski izvori –  20 €,
  – Krstarenje –  10 ,
  – Večera uz muzički program u restoranu –  15 €.                                                                                                                                                     

  NAPOMENE U VEZI FAKLUTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica i organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.

  OPIS SMEŠTAJA:
  Apartmani Joce
  su smešteni u centru Ohrida, na samo 1 km od Ohridskog jezera. U ponudi su klimatizovane smeštajne jedinice sa besplatnim bežičnim internetom. Ohridska Stara čaršija udaljena je svega 150 metara. Sve smeštajne jedinice poseduju čajnu kuhinju sa frižiderom i šporetom. Pored toga imaju sopstveno kupatilo sa tušem. Smeštajne jedinice sadrže moderan nameštaj, TV sa kablovskim kanalima i balkon sa pogledom na okolinu.

  NAPOMENE O SMEŠTAJU:
  Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela do popune kapaciteta, ili sličnomZvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

 • NAPOMENE:
  – Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
  – Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
  – Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
  – Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
  – Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane još slobodnih mesta.
  – Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
  – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
  – Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
  – Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
  – Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.
  – Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.
  – Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
  – Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
  – Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
  – U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
  – Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
  – First i last minute ponude – organizator zadržava pravo da korišćenjem first ili last minute ponuda prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od cena u cenovniku prilikom rezervacije.
  – Putnici koji su uplatili smeštaj po cenama iz cenovnika u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo na naknadu, za razliku u ceni.
  – Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.
  – U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
  – Organizator zadržava pravo korekcije programa i cene u slučaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile, mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programa putovanja u odnosu na putnika i prijavu za putovanje.
  – Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata,  koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije.
  – Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 50. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  – Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.
  – Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

  Organizator putovanja Turistička agencija „Mayak tours doo“, Licenca OTP 37/2022
  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
  Program broj 1 od 09.02.2024.

Call Now ButtonKlikni da pozoveš